Computerbril

De computerbril of beeldschermbril wordt steeds populairder en dat is misschien ook wel logisch omdat we steeds meer tijd doorbrengen voor een beeldscherm. Dit geldt zowel voor de situatie op het werk als thuis. En met een beeldscherm bedoelen we voornamelijk een monitor van een computer, maar ook een telefoon, laptop, tablet of tv.

Door het speciale glas van een computerbril hoeven je ogen zich minder in te spannen waardoor ze ook minder snel vermoeid raken. Niet alleen je ogen ontspannen meer, je zal zien dat ook je houding verbetert door het geoptimaliseerde zichtveld tussen je ogen en het beeldscherm. De kans op nek- en of rugklachten zullen hierdoor verminderen.

Een computerbril is veelal uitgevoerd met een blauw licht filter, oftewel blue light filter glas. De technologie is ook wel bekend onder de naam Blue-Cut technology. Brillenglazen met een blauw licht filter weerkaatsen voor een gedeelte het blauwe licht van een scherm. Met een blue light filter kun je dus meer rust voor je ogen ervaren.

Beeldschermbril op sterkte

Computerbrillen zijn verkrijgbaar voor alle oogafwijkingen. Let wel op dat een computerbril vaak een andere sterkte heeft dan een gewone bril of contactlenzen. Daarom is het belangrijk om een oogmeting bij een opticien te doen.

Computerbril en Arbo

Vanuit de Arbowet is iedere werkgever verplicht ervoor te zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Dit geldt ook voor beeldschermwerk. Voorafgaand aan de beeldschermwerkzaamheden of bij het ontstaan van oogklachten, moeten werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om een oogonderzoek te doen. Wanneer er wordt geconstateerd dat een beeldschermbril kan helpen tegen de klachten, is de werkgever verplicht kosten voor de beeldschermbril te vergoeden. Werknemers die een leesbril nodig hebben én beeldschermwerk verrichten, hebben standaard recht op een beeldschermbril vergoed door hun werkgever.

Vergoeding beeldschermbril

Beeldschermbrillen vallen onder arbovoorzieningen volgens artikel 20.1.9. van het Handboek Loonheffingen. Voor Arbovoorzieningen geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). De arbovoorzieningen moeten wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

De arbovoorzieningen hangen samen met jouw verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

De werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk)

De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen

Laatste nieuws

Meer weten over veiligheidsbrillen?